Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie: Kierownik delegatury WUOZ w Koszalinie (Ogloszenie 149116 w Biuletynie Służby Cywilnej) - nabór anulowano.


(Ogloszenie 149116 w Biuletynie Służby Cywilnej)

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Delegatury

Kierownik WUOZ w Szczecinie Delegatury w Koszalinie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren woj. zachodniopomorskiego

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Organizowanie i odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie Delegatury w Koszalinie.

Wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń w sprawach dot. ochrony zabytków znajdujących się na terenach gmin wg właściwości Delegatury z upoważnienia ZWKZ.

Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach, badań archeologicznych.

Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli zabytków.

Współpraca z innymi organami administracji publicznej, stowarzyszeniami,  związkami i innymi w sprawach ochrony zabytków.

Przygotowywanie propozycji dla ZWKZ do planów finansowania i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności Delegatury.

Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków nieruchomych w wyznaczonych gminach, dokonywanie odbiorów prac budowlanych, konserwatorskich oraz wykonywanie kontroli zabytków zakończone protokołem lub notatką służbową.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Praca pod presją czasu, w stresie.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w laptop, wspólną drukarkę,  komórkowy telefon służbowy, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, brak podjazdów, brak windy, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, wydzielone pomieszczenie gospodarczo-socjalne.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w specjalnościach : architektura, konserwatorstwo,  historia sztuki, ochrona zabytków

     doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucjach kultury

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących  ochrony zabytków

 

wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe  o kierunku zabytkoznawstwo
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym
 • umiejętność negocjacji, inicjatywa i kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów:

12.02.2013

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Kuśnierska 14 A

70-536 Szczecin

 

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


 

Nabór anulowano.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 28-01-2013 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 18-03-2013 09:26