Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ds. Obsługi Sekretariatu (zastępstwo) (Ogłoszenie nr 171540 w Biuletynie Służby Cywilnej)

(Ogłoszenie nr 171540 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor

ds. Obsługi Sekretariatu

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu ZWKZ lub jego zastępcy.

 • Komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących z WUOZ.

 • Prowadzenie terminarza spotkań, narad ZWKZ.

 • Przygotowanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi.

 • Prowadzenie rejestru służbowych wyjazdów i kontroli.

 • Przekazywanie poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom WUOZ.

 • Obsługa centrali telefonicznej, obsługa pocztowa.

 • Informowanie interesantów o funkcjonowaniu WUOZ i zasadach składania wniosków.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie : średnie

 

 

wymagania dodatkowe:

 • przeszkolenie w pracy biurowej

 • obsługa kancelaryjna programów komputerowych

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym, kontakty z przedstawicielami władz samorządowych i terytorialnych .

 • Stanowisko pierwszego kontaktu z klientem z zewnątrz, kontakty mailowe, telefoniczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny, ksero, skaner.

 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

31.07.2015r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Praca na zastępstwo.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

 1. Wybrany kandydat: Krzemińska Katarzyna zamieszkała w Szczecinie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 23-07-2015 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 10-08-2015 11:26