Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ds. Obsługi Sekretariatu i Kasy Delegatury Koszalin (Ogłoszenie nr 11272 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie o naborze nr 11272 z dnia 24 maja 2017 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor

ds. Obsługi Sekretariatu i Kasy Delegatury

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin

ul. Andersa 34

75-626 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługę sekretariatu Delegatury w Koszalinie: prowadzenie ewidencji korespondencji pism, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, obsługa pocztowa, pierwszy kontakt z klientem.
 • Prowadzenie listy obecności, ewidencji zwolnień lekarskich, wniosków urlopowych.
 • Prowadzenie kasy Delegatury w Koszalinie poprzez pobieranie gotówki z banku do kasy, rozliczanie rachunków, delegacji, sporządzanie raportów kasowych.
 • Łączenie rozmów telefonicznych z inspektorami i Kierownikiem Delegatury. Prowadzenie ewidencji delegacji, oraz wypełnianie delegacji w zakresie nazwiska i celu.
 • Udzielanie informacji klientom o stanie załatwienia sprawy, o wymogach formalnych dot. formularzy, druków i opłat skarbowych.
 • Informowanie Kierownika Delegatury w Koszalinie o wszelkich nieprawidłowościach, brakach wykrytych w toku pracy terminowości  załatwiania spraw przez inspektorów.
 • Troska o zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania urzędu – zakup materiałów biurowych, tonerów itp.

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : średnie

     doświadczenie: 6 miesięcy pracy  w administracji publicznej

 

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów dotyczących zabytków i postępowania administracyjnego

 

wymagania dodatkowe:

 • 6 miesięcy pracy związanej z ochroną zabytków

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym, kontakty z przedstawicielami władz samorządowych i terytorialnych .
 • Stanowisko pierwszego kontaktu z klientem z zewnątrz, kontakty mailowe, telefoniczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny, ksero.
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze, wejście boczne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 

Termin składania dokumentów:

30.05.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Andersa 34

75-626 Koszalin

 

Inne informacje:

Praca na zastępstwo na okres jednego miesiąca. Wynagrodzenie brutto 2000 zł.

Termin rozpoczęcia pracy 01.06.2017 r.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia..

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

Wybrany kandydat: Pani Barbara Maria Ziętowska zamieszkała w Koszalinie

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 23-05-2017 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 01-06-2017 12:47