Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Inspektor ds. archiwum i biblioteki Koszalin (Ogłoszenie nr 16655 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 16655 w Biuletynie Służby Cywilnej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor

ds. archiwum i biblioteki

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,8

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z właściwością terytorialną Delegatury we współpracy z innymi stanowiskami
 • Prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki zakładowej – gromadzenie wszystkich rodzajów dokumentacji dotyczącej zabytków, w tym spraw przekazywanych przez inspektorów oraz wprowadzanie nabytków i darowizn tych opracowań – udostępnianie ich pracownikom oraz innym osobom z zewnątrz w tym posiadaczom zabytków wraz z tworzeniem i prowadzeniem baz danych tych zbiorów
 • Wykonywanie skanów, kserokopii i wykazów w zakresie udzielania informacji publicznej oraz w odpowiedzi na inne wnioski dotyczące udzielenia informacji nt. zabytków z terenu podległego Delegaturze wraz z redagowaniem pism przewodnich i odpowiedzi na te wnioski we współpracy z innymi stanowiskami
 • Odnotowywanie na kartach ewidencyjnych zabytków nieruchomych, ruchomych oraz na kartach zabytków zieleni i cmentarzy wszelkich zmian, prowadzonych prac oraz wydawanych przez WKZ decyzji
 • Bieżąca obsługa dotycząca środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Delegaturze WUOZ.
 • Zastępowanie pracownika sekretariatu podczas nieobecności.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Delegatury.

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : średnie

     doświadczenie: 6 miesięcy pracy  w administracji publicznej

 

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD,EXCEL,ACCESS)

 

wymagania dodatkowe:

 • Kurs merytoryczny powiązany ze stanowiskiem, np. z zakresu danych osobowych lub zasad prowadzenia archiwum
 • Prawo jazdy kat. B

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym, praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze, wejście dla osób niepełnosprawnych od podwórza, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 

Termin składania dokumentów:

24 października 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Planowany termin rozpoczęcia pracy 02.11.2017 r.

Decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia..

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybraną kandydatką jest Pani Barbara Maria Ziętowska.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 12-10-2017 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 27-10-2017 13:10