Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 25980 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 25980 w Biuletynie Służby Cywilnej

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor  ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ lub Zastępcę projektów decyzji w sprawach dotyczących ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie określonych gmin.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli, oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektu.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich na wniosek właścicieli obiektów lub z urzędu do działań przy zabytkach.
 • Opracowywanie opinii konserwatorskich dotyczących  zabytków w ewidencji zabytków.
 • Dokonywanie odbioru wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ .
 • Przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków, oraz ich przeprowadzanie.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o egzekucji w administracji, oraz prowadzenie postepowania dotyczącego nakładania kar pieniężnych na właścicieli zabytków nieruchomych

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów. Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 •      wykształcenie : wyższe w specjalnościach:  architektura, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo lub prawnicze,   
 •      doświadczenie zawodowe: 12 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących  ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania komputerowego ( WORD, EXCEL, ACCESS)

 

                                                                                            dodatkowe:

 

 • prawo jazdy kat. B

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Termin składania dokumentów:

2 Maja 2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały chrobrego  4, pok. 48

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.

 


 

Wybrany kandydat: p. Anna Bielińska zamieszkała w Szczecinie

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 19-04-2018 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 14-05-2018 15:09