Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Kierowcy - Pracownika Gospodarczego w Delegaturze Koszalin

Ogłoszenie o naborze stanowisko poza korpusem służby cywilnej

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowcy - Pracownika Gospodarczego w Delegaturze Koszalin

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren woj. zachodniopomorskiego

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie pojazdu służbowego będącego własnością WUOZ, zgodnie z poleceniem wyjazdu służbowego.
 2. Samodzielne zaopatrywanie w paliwo i oleje w/w pojazdu w określonej stacji paliw.
 3. Dbałość o stan techniczny i czystość w/w pojazdu oraz wszelkie sprawy związane z jego eksploatacją (przeglądy, wymiana ogumienia, naprawy, ubezpieczenia).
 4. Prowadzenie kart drogowych i miesięcznych kart eksploatacyjnych pojazdu służbowego.
 5. Prace konserwacyjne w budynku Delegatury WUOZ w Koszalinie, polegające na wykonywaniu drobnych napraw.
 6. Wykonywanie czynności związanych ze zmianami w organizacji pomieszczeń Delegatury, przenoszenie, demontaż i montaż elementów wyposażenia, art. biurowych oraz dokumentów.
 7. Utrzymanie porządku i czystości na zewnątrz budynku Delegatury wraz z przynależnym garażem (zamiatanie, odśnieżanie, usuwanie oblodzenia i liści, dbałość o zieleń na posesji – koszenie, podlewanie, przycinanie, nawożenie).
 8. Dbałość o bieżące pozbywanie się odpadów zmieszanych i zielonych oraz likwidowanego sprzętu (terminowe wystawianie pojemnika na odpady, bieżące wywożenie worków i sprzętu do PGK).
 9. Zakup artykułów biurowych, wody, art. spożywczych, środków czystości, elementów wyposażenia według zgłaszanego zapotrzebowania oraz pilnowanie stanu i zapotrzebowania w zakresie środków czystości.
 10. Otwieranie i zamykanie budynku oraz garażu w godzinach pracy oraz doraźnie
  w związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz sytuacjami awaryjnymi.
 11. Dysponowanie powierzonym sprzętem, w tym telefonem służbowym oraz sprzętem fotograficznym
  i komputerowym (prowadzenie ewidencji korzystania).
 12. Wykonywanie zdjęć w terenie na potrzeby Delegatury.
 13. Pomoc w archiwum przy bieżącym porządkowaniu dokumentacji.
 14. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez ZWKZ lub Kierownika Delegatury.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 1. Praca przede wszystkim w terenie, oraz w siedzibie Delegatury.
 2. Liczne wyjazdy służbowe, współpraca z poszczególnymi pracownikami innych Wydziałów WUOZ.
 3. System pracy ośmiogodzinny, jednozmianowy.
 4. Praca na wysokościach powyżej 3m.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : zawodowe

 • Prawo jazdy Kat. B minimum od 5 lat.
 • Chęć do pracy i odpowiedzialność.
 • Znajomość specyfiki urzędu oraz obszaru terytorialnego.

 

         mile widziane:

 • Obsługa komputera
 • Doświadczenie w pracy w charakterze kierowcy
 • Wykształcenie średnie
 • Uprawnienia elektryczne
 • Staż pracy minimum dwuletni

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów:

                            29 czerwca  2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

ul.  Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

 

Termin rozpoczęcia pracy lipiec 2018 r.

 

Decyduje data wpływu do sekretariatu Delegatury.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie:     2.250,- zł brutto

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Nie zgłosił się żaden kandydat.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 19-06-2018 23:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 04-07-2018 12:49