Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ds. Obsługi Sekretariatu (Ogłoszenie nr 29757 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr  29757 w Biuletynie Służby Cywilnej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor ds. Obsługi Sekretariatu

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu ZWKZ lub jego zastępcy.
 • Komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących z WUOZ.
 • Prowadzenie terminarza spotkań, narad ZWKZ.
 • Przygotowanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi.
 • Prowadzenie rejestru służbowych wyjazdów i kontroli.
 • Przekazywanie poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom WUOZ.
 • Obsługa centrali telefonicznej, obsługa pocztowa.
 • Informowanie interesantów o funkcjonowaniu WUOZ i zasadach składania wniosków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : średnie

   

wymagania dodatkowe:

 • przeszkolenie w pracy biurowej
 • obsługa kancelaryjna programów komputerowych

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym, kontakty z przedstawicielami władz samorządowych i terytorialnych .
 • Stanowisko pierwszego kontaktu z klientem z zewnątrz, kontakty mailowe, telefoniczne.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny, ksero, skaner.
 • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

11.07.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Termin rozpoczęcia pracy 01 sierpień 2018 r.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybrany Kandydat: Maria Jolanta Czerniejewska zamieszkała w Szczecinie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 28-06-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-08-2018 12:52