Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 60424 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie o naborze nr 60424 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor  ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań (w tym oględzin) oraz  przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ  lub Zastępcę  projektów decyzji i postanowień oraz innych pism .
 • Przeprowadzanie  kontroli stanu zabytków, sporządzanie  protokołów z kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych bądź podejmowanie innych działań pokontrolnych przewidzianych przepisami prawa.
 • Sporządzanie  zaleceń konserwatorskich na wniosek właściciela lub z urzędu.
 • Opracowywanie opinii konserwatorskich dot. zabytków  w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 • Dokonywanie odbioru wykonanych prac przy zabytkach pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ.
 • Przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków, oraz ich przeprowadzanie.
 • Prowadzenie  postępowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w administracji, oraz prowadzenie   postępowania dotyczącego  nakładania kar pieniężnych na właścicieli zabytków nieruchomych.
 • Publikowanie w bip informacji o wydanych pozwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, udzielanie informacji publicznej.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w specjalnościach:  architektura krajobrazu, ogrodnictwo lub  ochrona środowiska

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS).
 • Znajomość KPA, oraz przepisów dot. zabytków, znajomość ustawy o ochronie przyrody.

                                                                                            dodatkowe:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji, jednostkach publicznych lub pracy biurowej
 • Prawo jazdy Kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Termin składania dokumentów:

11 luty  2020  r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały chrobrego  4, pok. 48

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu..

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wynik naboru: Wybrany kandydat: Monika Adamkiewicz Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 30-01-2020 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 25-02-2020 10:04